Διεθνείς Διαστάσεις Χαρτιού Εκτύπωσης


Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO International Standard Organisation) καθιέρωσε μία διεθνή κλίμακα με τρεις διαφορετικές σειρές μεγεθών χαρτιού. Οι σειρές αυτές αποδίδονται με τα λατινικά γράμματα Α, Β και C. Κάθε κατηγορία καλύπτει συγκεκριμένες εκτυπωτικές ανάγκες. Η σειρά Α χρησιμοποιείται για γενικές εκδοτικές ανάγκες (βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια κ.λ.π.), η σειρά Β για πόστερ και χάρτες, ενώ η σειρά C αποκλειστικά για φακέλους.

Συγκεκριμένα, το διεθνές σύστημα ποιότητας ISO 216 κυκλοφόρησε το 1975 και βασίζεται στο Γερμανικό DIN 476 που υπάρχει από το 1922. Στο ISO 216 αναφέρονται δύο σειρές μεγεθών η Σειρά Α και η Σειρά Β. Το 1985 κυκλοφόρησε το ISO 269, στο οποίο ορίζεται και η Σειρά C. Με την βοήθεια του ISO, λοιπόν, περιγράφονται με σαφήνεια όλες οι διεθνείς στάνταρ διαστάσεις χαρτιών και φακέλων, όπως π.χ. το Α3, Α4, που ισχύουν στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Η βασική αρχή έγκειται στο ότι κάθε μέγεθος προκύπτει από το δίπλωμα ή το κόψιμο στην μέση του αμέσως προηγούμενου μεγέθους χαρτιού. Πάντα το δίπλωμα ή το κόψιμο γίνεται στην μεγαλύτερη πλευρά, οπότε το κάθε μέγεθος που προκύπτει να έχει την ίδια αναλογία.

Οι διαστάσεις των πλευρών του μεγέθους Α έχουν έναν λόγο ο οποίος είναι: 1: 1,414.

Έτσι λοιπόν με δεδομένο αυτό το λόγο (1:1,414) και για το εμβαδόν ενός τετραγωνικού μέτρου, ορίζεται το σχήμα Α0 με πλευρές: 841Χ1189 χιλ. Κόβοντας πάντα την μεγάλη διάσταση στην μέση, παίρνουμε διαδοχικά τα σχήματα Α1, Α2, Α3, Α4 κ.ο.κ.

Όσο αφορά την ονοματολογία των σειρών υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική. Σε κάθε μία από τις κατηγορίες υπάρχει ένα πρότυπο, που συμβολίζεται με την τιμή 0 (Α0, Β0, C0). Οι υποδιαιρέσεις του προτύπου συμβολίζονται με αριθμούς 1, 2, 3, κ.λ.π., που ακολουθούν το γράμμα της κατηγορίας (Α1, Α2, Α3 κ.λ.π.). Τα μεγαλύτερα από το πρότυπο χαρτιά χρησιμοποιούν τους ίδιους αριθμούς, αλλά μπροστά από το γράμμα της κατηγορίας (1Β, 2Β, 3Β κ.λ.π.).

Τις διαστάσεις της σειράς Α και Β και C, μπορείτε να τις δείτε στη συνέχεια:

Διεθνές Μέγεθος Χαρτιού Α

A0 841 x 1188 mm 33.14 x 46.81 in

A1 594 x 841 mm 23.40 x 33.13 in

A2 420 x 594 mm 16.54 x 23.13 in

A3 297 x 420 mm 11.70 x 16.54 in

A4 210 x 297 mm 8.27 x 11.70 in

A5 148 x 210 mm 5.83 x 8.27 in

A6 105 x 148 mm 4.13 x 5.83 in

A7 74 x 105 mm 2.91 x 4.13 in

A8 52 x 74 mm 2.05 x 2.91 in

A9 37 × 52 mm 1.5 × 2.0 in

A10 26 × 37 mm 1.0 × 1.5 in

Διεθνές Μέγεθος Χαρτιού Β

B0 1000 x 1414 mm 39.4 × 55.7 in

B1 707 x 1000 mm 27.8 × 39.4 in

B2 500 x 707 mm 19.7 × 27.8 in

B3 353 x 500 mm 13.9 × 19.7 in

B4 250 x 353 mm 9.8 × 13.9 in

B5 176 x 250 mm 6.9 × 9.8 in

B6 125 x 176 mm 4.9 × 6.9 in

B7 88 x 125 mm 3.5 × 4.9 in

B8 62 x 88 mm 2.4 × 3.5 in

B9 44 x 62 mm 1.7 × 2.4 in

B10 31 x 44 mm 1.2 × 1.7 in

Διεθνές Μέγεθος Χαρτιού C

C0 917 x 1297 mm 36.1 × 51.1 in

C1 648 x 917 mm 25.5 × 36.1 in

C2 458 x 648 mm 18.0 × 25.5 in

C3 324 x 458 mm 12.8 × 18.0 in

C4 229 x 324 mm 9.0 × 12.8 in

DL 220 x 110 mm 8.6 × 4.3 in

C5 162 x 229 mm 6.4 × 9.0 in

C6 114 x 162 mm 4.5 × 6.4 in

C7/6 81 x 162 mm 3.1 × 6.3 in

C7 81 x 114 mm 3.2 × 4.5 in

C8 57 x 81 mm 2.2 × 3.2 in

C9 40 x 57 mm 1.6 × 2.2 in

C10 28 x 40 mm 1.1 × 1.6 in

Large Post 419 x 533 mm 16.4 × 20.9 in

Υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες που αφορούν τα μεγέθη των χαρτιών, οι οποίες περιλαμβάνουν χαρτιά αποκλειστικά για τον εκδοτικό χώρο. Αυτές είναι οι RA και SRA, τα μεγέθη των οποίων είναι πιο μεγάλα από τα μεγέθη A, B και C και επιτρέπουν περιθώρια για κόψιμο και για το πιάσιμο του χαρτιού από την μηχανή εκτύπωσης.

Αυτά τα μεγέθη είναι:

RAO 860 mm Χ 1220 mm

RA1 610 mm Χ 860 mm

RA2 430 mm Χ 610 mm

SRAO 900 mm Χ 1280 mm

SRA1 640 mm Χ 900 mm

SRA3 450 mm Χ 640 mm

Οι κανόνες της τυποποίησης του χαρτιού οδηγούν σε αντίστοιχη τυποποίηση των εντύπων που προκύπτουν από αυτά. Η τυποποίηση αυτή επιβάλλεται από το κόστος του χαρτιού. Επειδή το κόστος του χαρτιού είναι υψηλό, η σελιδοποίηση αποσκοπεί πάντα στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση ολόκληρης της επιφάνειας του χαρτιού.

Πηγές

Τεχνικός Οδηγός Οφσετ, Κ. Τσολάκου

Τυπογραφίας Μνήμης, Α. Παπαντωνόπουλου

Τελευταία Άρθρα

Αρχείο