Biopathology Laboratory
Biopathology Laboratory
Biopathology Laboratory
Biopathology Laboratory
Biopathology Laboratory
Biopathology Laboratory
1/1

Βιοπαθολογικό Εργαστήριο - Εταιρική ταυτότητα

Μελέτη και σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας και γραφικά χώρου για το "Βιοπαθολογικό Εργαστήριο" των κ. Νικόλαου Αμπελικιώτη και Παναγιώτη Φράγκου στην Καλλονή της Λέσβου.